close

Tìm đường đi

Sử dụng vị trí của tôi

Nissan Vĩnh Phúc

090 464 7337

nvp@nissanvinhphuc.com.vn

Km 27, Quốc lộ 2, Xóm Phổ, Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Bộ phận kinh doanh

090 464 7337

nvp@nissanvinhphuc.com.vn

Bộ phận chăm sóc khách hàng

0211 363 4888

nvp.cskh@nissanvinhphuc.com.vn

Bộ phận dịch vụ

0888 33 6996

1